Izaicinājums

Lielākais izaicinājums bija izveidot darbalaika uzskaites sistēmu, kas ir saskaņā ar esošo likumdošanu, kā arī integrēta ar dažādām datubāzēm, taču tajā pašā laikā ērta ikdienas lietošanā ikvienam komersantam.

Risinājums

Sākotnēji risinājums tika izstrādāts būvniecības nozarei, lai varētu veikt būvlaukumā nodarbināto personu darbalaika reģistrāciju, uzskaiti, datu glabāšanu un nodošanu vienotajā datubāzē. Sistēmas izstrāde aizsākās ar detalizētu sistēmanalīzi. Tās ietvaros LMT nodrošināja integrāciju ne tikai ar dažādām datubāzēm, bet arī validācijas ierīcēm, lai sistēmas lietošana un reģistrācija būvniecības objektā vai uzņēmumā būtu patiešām ērta.

Laika gaitā EDLUS risinājumu pielāgojām arī citām nozarēm. Šobrīd EDLUS lieto jau vairāk nekā 200 uzņēmumu gan Latvijā, gan ārvalstīs un atzīst to par vienu no labākajiem darba uzskaites rīkiem, kas šobrīd ir pieejams tirgū. LMT EDLUS kalpo ne tikai likuma izpildei, bet palīdz arī uzņēmuma procesu optimizēšanai, kontrolei, darba drošības, kultūras un disciplīnas uzlabošanai.