Piesakies konsultācijai

Privātuma atruna

LMT mājaslapas apmeklētāju personas datu aizsardzību LMT nodrošina atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. LMT ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā. Tomēr LMT nevar uzņemties atbildību par citām mājaslapām, uz kurām ir saites no LMT mājaslapas, vai par citu personu pakalpojumiem, kam var piekļūt, izmantojot LMT tīklu.

Informācija, kas par apmeklētājiem tiek iegūta, izmantojot LMT mājaslapu, tiek apstrādāta atbilstoši to ieguves mērķim, piemēram, lai sniegtu apmeklētāja pieprasīto informāciju vai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu u.tml.

Lai varētu nodrošināt pakalpojumus un izvērtēt nepieciešamību uzlabot mājaslapas saturu un tā izvietojumu, arī par LMT mājaslapas apmeklētājiem tiek apstrādāta informācija, kas ietverta mājaslapas piekļuves failos, piemēram, IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās sadaļas. LMT interneta ātruma mērītāja izmantošanas gadījumā papildus tiek apstrādāti mērījumu laikā iegūtie rezultāti.

Arī LMT mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), kas nodrošina mājaslapas plašākas izmantošanas iespējas. Atbilstoši izmantoto tehnoloģiju piedāvātajām iespējām var atteikties no sīkdatņu izmantošanas, tomēr tas nav ieteicams, jo šādā gadījumā tiks samazinātas LMT mājaslapas izmantošanas iespējas. Šeit Tu vari iepazīties ar sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.

Informācija par personas datu apstrādi

LMT mājaslapas apmeklētāju personas datu aizsardzību LMT nodrošina atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. LMT ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā. Tomēr LMT nevar uzņemties atbildību par citām mājaslapām, uz kurām ir saites no LMT mājaslapas, vai par citu personu pakalpojumiem, kam var piekļūt, izmantojot LMT tīklu.

Informācija, kas par apmeklētājiem tiek iegūta, izmantojot LMT mājaslapu, tiek apstrādāta atbilstoši to ieguves mērķim, piemēram, lai sniegtu apmeklētāja pieprasīto informāciju vai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu u.tml.

Lai varētu nodrošināt pakalpojumus un izvērtēt nepieciešamību uzlabot mājaslapas saturu un tā izvietojumu, arī par LMT mājaslapas apmeklētājiem tiek apstrādāta informācija, kas ietverta mājaslapas piekļuves failos, piemēram, IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās sadaļas. LMT interneta ātruma mērītāja izmantošanas gadījumā papildus tiek apstrādāti mērījumu laikā iegūtie rezultāti.

Arī LMT mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), kas nodrošina mājaslapas plašākas izmantošanas iespējas. Atbilstoši izmantoto tehnoloģiju piedāvātajām iespējām var atteikties no sīkdatņu izmantošanas, tomēr tas nav ieteicams, jo šādā gadījumā tiks samazinātas LMT mājaslapas izmantošanas iespējas. Šeit Tu vari iepazīties ar sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.