Izaicinājums

Lai izstrādātu šo lietotni, galvenais izaicinājums bija īsā laika periodā vadīt izstrādes darba grupu, kuru veidoja sešu IT nozares uzņēmumu kodols un vēl 80 partneri, kuri piedalījās lietotnes izstrādes procesā.

Risinājums

Tika radīta un ieviesta lietotne, kas, ievērojot visus GDPR nosacījumus, ļauj fiksēt kontaktu ar cilvēku, kuram ir konstatēta Covid-19 infekcija. Tas ļauj savlaicīgi brīdināt kontaktpersonas ar mērķi pārraut Covid-19 izplatības ķēdi sabiedrībā.